Окончателни резултати от събеседване за „Касиер, наказателен паркинг” в Звено „Контрол СИНЯ ЗОНА“

Днес, 10.03.2021 г., комисия, назначена със Заповед № 234 / 23.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: инж. Георги Георгиев  –  Директор на ОП „Паркинги и пазари”

и членове:

1. Добромир Димитров – Ръководител, звено в ОП „Паркинги и пазари”

2. Диян Добрев  –  Отчетник в ОП „Паркинги и пазари”,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Касиер, наказателен паркинг” в Звено „Контрол СИНЯ ЗОНА“ при ОП „Паркинги и пазари” град Добрич.

До събеседване за длъжността са допуснати:

 1. Георги Иванов Станчев
 2. Мая Димитрова Василева
 3. Светлин Колев Стойчев
 4. Тодор Матеев Тодоров
 5. Веселин Иванов Мутафов
 6. Стоян Александров Христов

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

 1. Светлин Колев Стойчев – 74 точки
 2. Тодор Матеев Тодоров – 66 точки
 3.  Веселин Иванов Мутафов – 63 точки
 4.  Мая Димитрова Василева – 62 точки
 5.  Георги Иванов Станчев – 47 точки
 6.  Стоян Александров Христов – не се яви на събеседването

 

Комисията предлага на Директора на ОП „Паркинги и пазари” град Добрич, да сключи трудови договори с класираните на първо и второ място участници.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
26.06° C облачно
Нагоре