Обява за свободно работно място за длъжността "учител" в ДГ №9 "Пчеличка"

ДГ № 9 „ПЧЕЛИЧКА” град Добрич обявява 1 свободно работно място за длъжността „Учител в детска градина“  

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: образование

1.2. Цел на длъжността: осъществяване на цялостната възпитателно – образователна работа с деца от 3 - 7 години – възпитание, социализиране, обучение и отглеждане.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  Висше – Магистър, Бакалавър, Професионален бакалавър

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Предучилищна педагогика с присъдена професионална квалификация – детски учител , Предучилищна и начална педагогика с присъдена професионална квалификация – детски учител , ПУПЧЕ с присъдена професионална квалификация – детски учител, Педагогика с професианална квалификация – педагог, учител и допълнителна квалификация – детски учител

1.5.Години професионален опит: 1 година в детска градина

 1.6.Допълнителни изисквания: да има отлични комуникативни способности, опит в работа и разработване на проекти,отлични умения за работа с компютър, умения за работа в екип

    2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от диплома за завършено висше образование, придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта   на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 9 „Пчеличка”, ул. “Христо Смирненски “ № 5, от 8:30 ч. до 12:00 ч.  и  от 13.00 ч. до 15.00 ч.

Лица за контакти:Пламена Недялкова Телефон за контакти: 058/602 248

4.Краен срок за подаване на документите: 17.03.2021 г. до 13.00 ч.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 68 ал.1 т.3 от КТ и във връзка с чл. 70 ал. 1 уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжностите учител и старши учител  в ДГ №9 “Пчеличка “ град Добрич  – ул. „Христо Смирненски“ №5.

 

Публикувана на 11.3.2021 г.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
19.05° C облачно
Нагоре