Обява за свободно работно място за длъжността "учител" в ДГ №9 "Пчеличка"

ДГ № 9 „ПЧЕЛИЧКА” град Добрич обявява 1 свободно работно място за длъжността „Учител в детска градина“  

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: образование

1.2. Цел на длъжността: осъществяване на цялостната възпитателно – образователна работа с деца от 3 - 7 години – възпитание, социализиране, обучение и отглеждане.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  Висше – Магистър, Бакалавър, Професионален бакалавър

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Предучилищна педагогика с присъдена професионална квалификация – детски учител , Предучилищна и начална педагогика с присъдена професионална квалификация – детски учител , ПУПЧЕ с присъдена професионална квалификация – детски учител, Педагогика с професианална квалификация – педагог, учител и допълнителна квалификация – детски учител

1.5.Години професионален опит: 1 година в детска градина

 1.6.Допълнителни изисквания: да има отлични комуникативни способности, опит в работа и разработване на проекти,отлични умения за работа с компютър, умения за работа в екип

    2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от диплома за завършено висше образование, придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта   на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 9 „Пчеличка”, ул. “Христо Смирненски “ № 5, от 8:30 ч. до 12:00 ч.  и  от 13.00 ч. до 15.00 ч.

Лица за контакти:Пламена Недялкова Телефон за контакти: 058/602 248

4.Краен срок за подаване на документите: 17.03.2021 г. до 13.00 ч.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 68 ал.1 т.3 от КТ и във връзка с чл. 70 ал. 1 уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжностите учител и старши учител  в ДГ №9 “Пчеличка “ град Добрич  – ул. „Христо Смирненски“ №5.

 

Публикувана на 11.3.2021 г.

Актуално

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица

02.12.2022

При добри метеорологични условия: - на 3.12.2022 г. продължават ремонтните дейности в Кв. “Строител“, пред ЦДГ 32 „Зорница“. - от 5 до 9.12. 2022 г. продължава работата по:   Ул.“Цар...

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица
ВИЖ ДОБРИЧ
1.18° C облачно
Нагоре