Обява за свободно работно място за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ № 18 „Дора Габе“

ДГ № 18 „Дора Габе“ град Добрич обявява едно свободно работно място за длъжността Помощник-възпитател

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Предучилищно образование

1.2. Цел на длъжността: Помощник-възпитателят в детската градина осъществява функции на помощник на учителя при обучението, възпитанито и социализацията на децата от предучилищна възраст. Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за отглеждане и възпитание на децата, съвместно с учителя отговаря за опазване живота и здравето на децата.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Не се изисква. Професионален опит в детска градина като  помощник-възпитател – желателно.

1.5. Години професионален опит – желателно

1.6. Допълнителни изисквания – работа в екип, отговорност, търпение и добронамереност към децата.

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация.

2.3.   Автобиография;

2.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ №18, адрес на детската градина: ж.к. „Дружба“ № 44, всеки делничен ден от 10:00 часа до 15:00 часа,

Лица за контакт: Валя Любомирова или Веселина Илиева. Телефон за контакти: 0884311407.

4. Срок за подаване на документите: от 11.03.2021 г. до 15.03.2021 г. включително

5. Етапи на конкурса:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ , уговорен в полза на работодателя на 8-часов работен ден.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в момента на подаване на документите в Детската градина.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
2.43° C предимно облачно
Нагоре