Решение №ВА - 12/ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

       На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., изм.)

СЪОБЩАВА

Решение ВА-12_ЕО_2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община град Добрич за ПИ 72624.623.8069 (идентичен с УПИ IX „за гаражи“ в кв. 17 на ЦГЧ) и на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX „за гаражи“ в кв. 17 на ЦГЧ, град Добрич е публикувано на интернет страницата на Община град Добрич. 

 Възложител  – Община град Добрич и „Им Ком“ АД, гр. Добрич

       Публикувано на 12.03.2021 г.

Прикачени файлове

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.7° C лека мъгла
Нагоре