Окончателни резултати от събеседване за "домакин" в ОП "Паркинги и пазари"

Днес, 11.03.2021 г., комисия, назначена със Заповед № 235 / 23.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: инж. Георги Георгиев  –  Директор на ОП „Паркинги и пазари”

и членове:

1. Добромир Димитров – Ръководител, звено в ОП „Паркинги и пазари”

2. Десислава Стойчева  –  Главен счетоводител в ОП „Паркинги и пазари”,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Домакин” в ОП „Паркинги и пазари” град Добрич.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:

 1. Галина Желева Ташева
 2. Иван Георгиев Иванов
 3. Йорданка Пенева Пантелеева
 4. Даринка Атанасова Георгиева
 5. Геновева Василева Лазарова
 6. Мая Димитрова Василева
 7. Валя Колева Славова
 8. Десислава Атанасова Димитрова
 9. Невелина Иванова Димова
 10. Зоя Димитрова Хлебарова
 11. Веселин Иванов Мутафов

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

 1. Веселин Иванов Мутафов – 74 точки;
 2. Галина Желева Ташева – 72 точки;
 3. Невелина Иванова Димова – 67 точки;
 4. Мая Димитрова Василева – 66 точки;
 5. Зоя Димитрова Хлебарова – 66 точки;
 6. Йорданка Пенева Пантелеева – 60 точки;
 7. Иван Георгиев Иванов – 58 точки;
 8. Ваня Колева Славова – 53 точки;
 9. Даринка Атанасова Георгиева – 51 точки;
 10. Геновева Василева Лазарова – 51 точки;
 11. Десислава Атанасова Димитрова – 44 точки.

Комисията предлага на Директора на ОП „Паркинги и пазари” град Добрич, да сключи трудов договор с класирания на първо място участник.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
12.64° C разкъсана облачност
Нагоре