Допуснати до съсбеседване кандидати за длъжността "Медицинска сестра" в Дом стари хора

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 08.03.2021 г., Комисия, назначена със Заповед № 18  / 02.03.2021 г. на директора на Дом стари хора в състав:

 

Председател: Виолета Русенова –ст. мед.сестра в ДСХ

и членове:

1. Нели Желева-гл.експерт  в Д”ХД”

2. Красимира Кирова-гл.експерт в Д”ХД”

3. Милена Михайлова-соц.работник в ДСХ,

 

проведе своето заседание-първи етап от подбора-допускане по документи до участие в събеседване за длъжността медицинска сестра в ДСХ

 

Документи за участие са подадени от:

  1. Димитричка Янкова Димитрова

 

 

          След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора/събеседване/,  кандидата

 

  1. Димитричка Янкова Димитрова

 

 

          Допуснатия кандидат да бъде информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

          Събеседването ще се проведе на 16.02.2021г. от 9,00часа в Корпус 3/бивш партиен дом/ ет.7, стая 702.

 

            

               Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

Съобщение до кандидатите за преброители и контрольори

14.05.2021

От името на Националния статистически институт и ръководството на община град Добрич сърдечно Ви благодарим за изразеното желание да бъдете преброител/контрольор по време на предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд 2021...

Съобщение до кандидатите за преброители и контрольори
ВИЖ ДОБРИЧ
19.42° C разкъсана облачност
Нагоре