Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Ръководител на нови клубни форми" в Младежки център Добрич

ПРОТОКОЛ № 1/ 08.03.2021 г.

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА НОВИ КЛУБНИ ФОРМИ“ ПО ПРОЕКТ   BGLD-1.003-0001 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО ДНЕС” ПО ПРОГРАМА „МЕСТНО РАЗВИТИЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ“, ФИНАНСИРАНА ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 – 2021 Г. (ФМ НА ЕИП)

 

Днес, 08.03.2021 г. Комисия, назначена със Заповед № 300/08.03.2021 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

1.         Председател –  д-р Емилия Баева – Зам.-кмет Хуманитарни дейности;

и членове:

2.         Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика“ в Община град Добрич;

3.         инж. Даниела Сивкова – ръководител проект,

 

проведе първи етап от подбора –  проверка по допустимостта на кандидатите  до  участие в конкурса за Длъжността „Ръководител на нови клубни форми“ по проект BGLD-1.003.0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМ на ЕИП)

 

За участие са  подадени  документи :

 

 • ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛУБ ПО ЙОГА

   

 1. Мариета Здравкова Канаврова
 2. Анита Иванова Атанасова

 

 • ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА КОМИКС КЛУБ

   

 1. Кристина Александрова Романченко
 2. Венцислав Марев Великов

   

   

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да допусне до събеседване следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

 1.  

Мариета Здравкова Канаврова

 1.  

Анита Иванова Атанасова

 1.  

Кристина Александрова Романченко

 1.  

Венцислав Марев Великов

 

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на  17.03.2021 (сряда) от 10.00 ч.,  в Община град Добрич, Малка зала - етаж 2.

 

Актуално

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич

14.05.2021

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На Проект на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закона за...

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
14.33° C разкъсана облачност
Нагоре