Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Ръководител на нови клубни форми" в Младежки център Добрич

ПРОТОКОЛ № 1/ 08.03.2021 г.

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА НОВИ КЛУБНИ ФОРМИ“ ПО ПРОЕКТ   BGLD-1.003-0001 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО ДНЕС” ПО ПРОГРАМА „МЕСТНО РАЗВИТИЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ“, ФИНАНСИРАНА ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 – 2021 Г. (ФМ НА ЕИП)

 

Днес, 08.03.2021 г. Комисия, назначена със Заповед № 300/08.03.2021 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

1.         Председател –  д-р Емилия Баева – Зам.-кмет Хуманитарни дейности;

и членове:

2.         Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика“ в Община град Добрич;

3.         инж. Даниела Сивкова – ръководител проект,

 

проведе първи етап от подбора –  проверка по допустимостта на кандидатите  до  участие в конкурса за Длъжността „Ръководител на нови клубни форми“ по проект BGLD-1.003.0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМ на ЕИП)

 

За участие са  подадени  документи :

 

 • ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛУБ ПО ЙОГА

   

 1. Мариета Здравкова Канаврова
 2. Анита Иванова Атанасова

 

 • ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА КОМИКС КЛУБ

   

 1. Кристина Александрова Романченко
 2. Венцислав Марев Великов

   

   

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да допусне до събеседване следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

 1.  

Мариета Здравкова Канаврова

 1.  

Анита Иванова Атанасова

 1.  

Кристина Александрова Романченко

 1.  

Венцислав Марев Великов

 

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на  17.03.2021 (сряда) от 10.00 ч.,  в Община град Добрич, Малка зала - етаж 2.

 

Актуално

Фестивал на хляба

04.08.2021

На 25 и 26 септември в Добрич ще се проведе петото издание на фестивала „Хлябът, който ни свързва“. То ще започне в 16.00 часа на Деня на Добрич и за първи път ще съчетае в едно история, традиция, музика, забавления,...

Фестивал на хляба
ВИЖ ДОБРИЧ
24.7° C предимно ясно
Нагоре