Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник - възпитател" в ДГ "Дора Габе"

ПРОТОКОЛ

№  2/16.03.2021г.

 

Днес, 16.03.2021г.  комисия назначена със Заповед № 98/15.03.2021г.   на директора на ДГ № 18 „Дора Габе“ град Добрич в състав:

 

1. Председател :Ивелина Костадинова– старши учител в ДГ № 18 „Дора Габе”

2.Членове:

Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика”, Дирекция „Хуманитарни дейности”, Община град Добрич

Красимира Димитрова – старши учител в ДГ № 18 „Дора Габе”

Веселина Илиева – ЗАС в ДГ №18“Дора Габе“

          Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Помощник-възпитател“ в ДГ №18 „Дора Габе“.

І. За участие в подбора за длъжността “помощник възпитател“, документи са подадени от:

1. Теодора Георгиева Желязкова

2. Дарина Димитрова Иванова

3 .Радослава Стефанова Добрева

4. Йорданка Иванова Господинова

5. Даринка Атанасова Георгиева

6. Красимира Кръстева Георгиева

7. Пенка Стоянова Костадинова

8. Гинка Стефанова Маринова

9. Маргарита Иванова Тодорова

10. Нели Статева Стефанова

11. Боряна Атанасова Георгиева

12. Галина Великова Узунова

13. Иванка  Александрова Георгиева

14. Златка Минчева Добрева

15. Ивелина Атанасова Недева

16. Ева Орлинова Харизанова

17. Станислава Любомирова Костова

18. Красимира Стоянова Маринова

19. Ангелина Атанасова Кескинова

20. Гинка Димитрова Петрова

21. Милена Иванова Иванова

22. Ивелина Стоянова Атанасова

23 .Пенка Димитрова Матеева

24. Гюлтен Рюстен Назифова

25. Елена Ганчева Илиева

26. Теодора Димитрова Лазарова

27. Марийка Стоянова Ангелова

28. Антония Енчева Тонева

29. Софка Кирилова Митева

30. Валентина Димитрова Колева

 

        След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.Теодора Георгиева Желязкова

2. Дарина Димитрова Иванова

3 .Радослава Стефанова Добрева

4. Йорданка Иванова Господинова

5. Даринка Атанасова Георгиева

6. Красимира Кръстева Георгиева

7. Пенка Стоянова Костадинова

8. Гинка Стефанова Маринова

9. Маргарита Иванова Тодорова

10. Нели Статева Стефанова

11. Боряна Атанасова Георгиева

12. Галина Великова Узунова

13. Златка Минчева Добрева

14. Ивелина Атанасова Недева

15. Ева Орлинова Харизанова

16. Станислава Любомирова Костова

17. Красимира Стоянова Маринова

18. Ангелина Атанасова Кескинова

19. Гинка Димитрова Петрова

20. Милена Иванова Иванова

21. Ивелина Стоянова Атанасова

22 .Пенка Димитрова Матеева

23. Гюлтен Рюстен Назифова

24. Теодора Димитрова Лазарова

25. Антония Енчева Тонева

26. Софка Кирилова Митева

27. Валентина Димитрова Колева

 

        Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 18.03.2021г. от  10.00 часа  в сградата на детската градина.

До събеседване за длъжността “Помощник възпитател“  поради непълен комплект от документи не са допуснати  следните кандидатите:

1. Марийка  Стоянова Атанасова

2. Иванка Александрова Георгиева

3. Елена Ганчева Илиева

 

Актуално

СБА с благодарности към добруджанци

05.10.2022

В брой №3 на своето издание „Авто-мото“ СБА изказва комплименти на кмета на Община град Добрич Йордан Йорданов както и на всички добруджанци, съдействали за организацията на проведеното през миналия месец спортно събитие...

СБА с благодарности към добруджанци
ВИЖ ДОБРИЧ
12.49° C предимно облачно
Нагоре