Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ "Пчеличка"

 

П Р О Т О К О Л

Днес 17.03.2021 г., комисия назначена със заповед № 55 / 11.03.2021 г. на Директора на ДГ № 9 „Пчеличка” град Добрич в състав:

Председател – Татяна Георгиевна Минковская – старши учител в ДГ № 9 „Пчеличка”

 1. Снежа Вачева – Гл.експерт „Предучилищно образование” Дирекция ХД
 2. Теодора Георгиева Пащиева – старши учител в ДГ № 9 „Пчеличка”

   

  проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността „ учител ” в ДГ № 9 „Пчеличка” .

  За участие документи за длъжността „учител“ са подадени от :

 1. Миглена Петрова  Иванова-Павлова
 2. Цветелина Тошкова Димитрова
 3. Мариана Жечева Тодорова
 4. Десислава Иванова Шестакова-Гавраилова
 5. Румена Калчева Енчева
 6. Елена Неделчева Иванова
 7. Росица Димитрова Попова
 8. Женя Андонова Андонова
 9. Павлина Петрова Петрова
 10. Цонка Лазарова Проданова
 11. Миглена Георгиева Стоянова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да  допусне до втори етап – събеседване следните кандидати:

 1. Миглена Петрова Иванова-Павлова
 2. Женя Андонова Андонова
 3. Павлина Петрова Петрова
 4. Цонка Лазарова Проданова

Комисията не допуска до втори етап – събеседване  поради липса на професионален опит следните кандидати:

 1. Цветелина Тошкова Димитрова
 2. Мариана Жечева Тодорова
 3. Десислава Иванова Шестакова-Гавраилова
 4. Румена Калчева Енчева
 5. Елена Неделчева Иванова
 6. Росица Димитрова
 7. Миглена Георгиева Стоянова

Кандидатите ще бъдат информирани лично за резултата от проведения подбор по документи. Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

 

Актуално

Съобщение до кандидатите за преброители и контрольори

14.05.2021

От името на Националния статистически институт и ръководството на община град Добрич сърдечно Ви благодарим за изразеното желание да бъдете преброител/контрольор по време на предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд 2021...

Съобщение до кандидатите за преброители и контрольори
ВИЖ ДОБРИЧ
16.77° C предимно ясно
Нагоре