Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник - възпитател" в ДГ "Дора Габе"

 

ПРОТОКОЛ

№ 03 /18.03.2021г. год.

Днес 18.03.2021г. комисия назначена със заповед №99/15.03.2021г. на директора на ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич в състав:

1.Председател ––  Ивелина  Димова Костадинова – старши учител

2.Членове:

                               Нели Петрова Желева – гл. експерт , „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич                          

                                Красимира  Иванова Димитрова – старши учител

                                Веселина Стоянова Илиева - ЗАС

 

проведе  своето заседание – втори етап от подбора – участие в събеседване   за длъжността „Помощник-възпитател“ в ДГ № 18 „Дора Габе“.

   

     Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

 

Не се явиха:

Нели Статева Стефанова

Галина Великова Узунова

Станислава Любомирова Костова

Пенка Димитрова Матеева

Гюлтен Рюстен Назифова

Валентина Димитрова Колева

 

     Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе шест предварително формулирани въпроса/ еднакви за всеки един от кандидатите/ 

Всеки член от комисията вписа оценките си по пет-балната скала на индивидуален формуляр за проведено събеседване

/Приложение №1 към протокола/

 

      Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от общият брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателен резултат от проведеното събеседване от веднага след приключването му.

/Приложение №2 от Протокола /

 

 

Кандидатите се класираха, както следва:

Радослава Стефанова Добрева – 117 т.

 Ивелина Атанасова Недева – 93 т.

Гинка Димитрова Петрова – 90 т.

 Антония Енчева Тонева – 85 т.

Ангелина Атанасова Кескинова – 81 т.

 Милена Иванова Иванова – 71 т.

Боряна Атанасова Георгиева – 70 т.

Дарина Димитрова Иванова – 69 т.

Ева Орлинова Харизанова – 68 т.

Даринка Атанасова Георгиева – 67 т.

Йорданка Иванова Господинова – 65 т.

Златка Минчева Добрева – 62 т.

Красимира Кръстева Георгиева – 52 т.

Теодора Димитрова Лазарова – 50 т.

 Гинка Стефанова Маринова – 49 т.

Маргарита Иванова Тодорова – 48 т.

Софка Кирилова Митева – 47 т.

Теодора Георгиева Желязкова – 43 т.

Пенка Стоянова Костадинова – 42 т.

 Ивелина Стоянова Атанасова – 36 т.

Красимира Стоянова Маринова-33 т.

 

 

 

 Комисията предлага на директора на ДГ №18“Дора Габе“, да безсрочен  трудов договор с класирания на първо място кандидат Радослава  Стефанова Добрева на основание чл.67, ал.1, т.1, във връзка с  чл.70, ал.1 от КТ , уговорен  в полза на работодателя на 8-часов работен ден.

 

       Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият за комисията и ще бъде публикуван в сайта на Община град Добрич.

 

 

 

Актуално

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа

07.07.2022

Община град Добрич информира, че поради технически причини се променя часа на провеждане на концерта на Струнен квартет „Добрич“ , който бе обявен за днес 7 юли от 12.00 часа. Концертът ще се проведе днес от 15.00 часа...

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа
ВИЖ ДОБРИЧ
28.33° C разкъсана облачност
Нагоре