Окончателни резултати от събеседване за длъжността учител в ДГ "Пчеличка"

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес 18.03.2021 г., комисия назначена със заповед № 55 / 11.03.2021 г. на Директора на ДГ № 9 „Пчеличка” град Добрич в състав:

Председател – Татяна Георгиевна Минковская – старши учител в ДГ № 9 „Пчеличка”

 1. Снежа Вачева – Гл.експерт „Предучилищно образование” Дирекция ХД
 2. Теодора Георгиева Пащиева – старши учител в ДГ № 9 „Пчеличка”

проведе работна среща – втори етап от подбора за длъжността: „учител“ в ДГ № 9 „Пчеличка”.

До събеседването за длъжността „учител“ са допуснати:

 1. Миглена Петрова Иванова-Павлова
 2. Женя Андонова Андонова
 3. Павлина Петрова Петрова
 4. Цонка Лазарова Проданова

   

  Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе три предварително формулирани въпроса.

  Всеки член на комисията вписа оценката си по 5 – балната скала във формуляр – Приложение 1/ приложен към протокола/.

  Кандидатите се класираха, както следва:

 1. Женя Андонова Андонова - 74
 2. Цонка Лазарова Проданова - 67
 3. Павлина Петрова Петрова - 63
 4. Миглена Петрова Иванова-Павлова - 55

 

Комисията предлага на Директора на ДГ № 9 „Пчеличка“ да сключи трудов договор за длъжността „Учител“ с  Женя Андонова Андонова по чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Фестивал на хляба

04.08.2021

На 25 и 26 септември в Добрич ще се проведе петото издание на фестивала „Хлябът, който ни свързва“. То ще започне в 16.00 часа на Деня на Добрич и за първи път ще съчетае в едно история, традиция, музика, забавления,...

Фестивал на хляба
ВИЖ ДОБРИЧ
24.51° C предимно ясно
Нагоре