Обявление № 94Ж-00-56/16.04.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94Ж-00-56

град  Добрич 16.04.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с решение 19-7 от 30.03.2021г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.497.76 в землището на град Добрич, за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ - ОБРАБОТВАЕМA ЗЕМЯ – НИВА“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ - Пп”, с устройствени показатели: Пл. на застр. макс. 60%, Кинт до 1,2, Н до 10.0м. и Пл. на озел. мин. 30%.

Решение 19-7 от 30.03.2021г. на Общински съвет град Добрич е обнародвано в бр. 32 от 16.04.2021г. на Държавен вестник.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ЧИ на ОУП

публикувано на 16.04.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич

14.05.2021

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На Проект на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закона за...

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
11.09° C ясно небе
Нагоре