Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Медицинска сестра" в Детска ясла № 4 „Щастливо детство“

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 29.04.2021г., Комисия, назначена със Заповед № 190 / 27.04.2021г. на директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“:

Председател: Виолета Иванова Куртева– педагог

 членове:

1. Красимира Кирова -Главен експерт „Хуманитарни дейности”

2. Нели Желева – Главен експерт „ Кадрова политика”

3. Даниелка Николова- мед. сестра

4. Невяна Петрова- мед. сестра

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността медицинска сестра в Детска ясла № 4 „Щастливо детство“.

Документи за участие са подадени от:

1. Виолина Семкова Станева

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следният кандидат:

            1. Виолина Семкова Станева

 

Допуснатият кандидат ще бъде информиран за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Участникът в събеседването следва да се яви с документ за самоличност – лична карта.

           

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
23.66° C предимно ясно
Нагоре