Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Домашен санитар" за социална услуга "Асистенстка подкрепа"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 05.05.2021 г., Комисия, назначена със Заповед № 4/29.04.2021 г. на директора на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в състав:

 

Председател: Нели Петрова Желева - Главен експерт „Кадрова политика”  ДХД

и членове:

1. Юлия Димитрова СтояноваСпециалист „Социални дейности” МЛП

2. Жулиета Василева БеневаАсистент „Човешки ресурси” МЛП,

 

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността домашен санитар в социална услуга „Асистентска подкрепа“.

Документи за участие са подадени от:

 

 1. Йорданка Иванова Господинова
 2. Снежанка Милчева Костадинова
 3. Стоян Александров Христов
 4. Миглена Стефанова Русева
 5. Виолета Недялкова Георгиева
 6. Пенка Димитрова Матеева

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1. Йорданка Иванова Господинова
 2. Снежанка Милчева Костадинова
 3. Стоян Александров Христов
 4. Миглена Стефанова Русева
 5. Виолета Недялкова Георгиева
 6. Пенка Димитрова Матеева

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 10.05.2021 г. от 08.30 ч. в офиса на социалната услуга.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

           

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.7° C ясно небе
Нагоре