Окончателни резултати от събеседване за "домашен санитар" в СУ "Асистентска подкрепа"

Днес, 10.05.2021 г., Комисия, назначена със Заповед  № 4/ 29.04.2021 г. на директора на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в състав:

Председател: Нели Петрова Желева - Главен експерт „Кадрова политика”  ДХД

и членове:

1. Юлия Димитрова Стоянова – Специалист „Социални дейности” МЛП

2. Жулиета Василева Бенева – Асистент „Човешки ресурси” МЛП,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността домашен санитар в социална услуга „Асистентска подкрепа“.

 

До събеседване за длъжността бяха допуснати:  

1.Йорданка Иванова Господинова

2.Снежанка Милчева Костадинова

3.Стоян Александров Христов

4.Миглена Стефанова Русева

5.Виолета Недялкова Георгиева

6.Пенка Димитрова Матеева

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 3-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 2).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 3), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 45.

Кандидатите се класират както следва:

1.Йорданка Иванова Господинова – 38 т.

2.Снежанка Милчева Костадинова – 30 т.

3.Миглена Стефанова Русева – 26 т.

4.Виолета Недялкова Георгиева – 25 т.

5.Пенка Димитрова Матеева – 23 т.

6.Стоян Александров Христов – 15 т.

Комисията предлага на Директора на социална услуга „Асистентска подкрепа” да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат – Йорданка Иванова Господинова, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
23.66° C предимно ясно
Нагоре