Окончателни резултати от събеседване за "мед. сестра" в ДЯ №4 "Щастливо детство"

Днес, 10.05.2021г., Комисия, назначена със Заповед № 190 / 27.04.2021г. на директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“ в състав:

Председател: Виолета Иванова Куртева – педагог

и членове:

1. Красимира Кирова - Главен експерт „Хуманитарни дейности”,

2. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика”,

3. Невяна Петрова – мед. сестра Детска ясла №4,

проведе събеседване с кандидата за длъжността „медицинска сестра” в Детска ясла № 4 „Щастливо детство“.

До събеседване за длъжността бе допуснат следният кандидат:

1. Виолина Семкова Станева

Кандидатът се яви на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

Кандидатът получи следните точки:

1. Виолина Семкова Станева- 97 точки

 

Комисията предлага на Директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“ да сключи трудов договор с кандидата Виолина Семкова Станева.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Ремонтни дейности на 23 май

20.05.2022

Община Добрич информира гражданите, че продължават ремонтните дейности по изкърпване на уличната мрежа в района около храм „Света Троица“. На 23 май продължава изкърпването по улица „Христо Ботев“ в участъка...

Ремонтни дейности на 23 май
ВИЖ ДОБРИЧ
12.74° C разкъсана облачност
Нагоре