Обявление за 33 свободни места за длъжността "Санитар" по проект "Патронажна грижа + в Община град Добрич"

Обявление за подбор за длъжността санитар

 

Община град Добрич, в качеството си на бенефициент по проект №  ВG05M9OP001-6.002-0096-С01 „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по процедура ВG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, Направление 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

обявява 33 свободни работни места за длъжността „САНИТАР“, при следните условия:

  1. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

     1.1 Професионален опит – не се изисква. Наличието на професионален опит в социална или здравна сфера е предимство;

    1.2 Да са пълнолетни български граждани, да не са поставяни под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат определената позиция.

          1.3 Степен на завършено образование  – основно;

2. Основна цел на длъжността и области на дейност:

Почистване и дезинфекция на сградния фонд на Социалните  услуги държавно делегирана дейност в Община град Добрич, във връзка с превенция за COVID-19.

  1. Необходими документи за участие:

  3.1. Заявление до Кмета на Община град Добрич (по образец, Приложение № 1);

        3.2 Автобиография;

        3.3Декларация (по образец, Приложение № 2);

  3.4 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;

         3.5 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на трудовия стаж и професионалния опит;

         3.6Документ за самоличност (за справка).

  1. Място и срок за подаване на документите:

Документи за участие се подават в сградата на Корпус III (бивш партиен дом), на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7, етаж 7, стая 703 в срок до 15:00 ч. на 26.05.2021г. включително, всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

            5.  Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи протоколът с допуснати и недопуснати до събеседване кандидати ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич: https://www.dobrich.bg/. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

На одобрените лица ще бъде предложено сключване на срочен трудов договор за срок от една година и/или до завършване на дейностите по проекта и със срок за изпитване в полза на работодателя. Работно време – 8 часа.

          

    Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор.

    За допълнителна информация:

 

Лице за контакт: Дияна Борисова, Ръководител на проект, тел. 058/ 602 017.

 

Актуално

Млади музиканти с европейска кариера ще изнесат концерт в Добрич с вход свободен

27.09.2022

Проектът „Нова музикална сцена“ представя талантливата цигуларка Йоанна Русева и пианиста от Франция Гийом Венсан на 28 септември от 19.00 часа в Огледална зала „Нели Божкова“. Млади изпълнители, които вече имат...

Млади музиканти с европейска кариера ще изнесат концерт в Добрич с вход свободен
ВИЖ ДОБРИЧ
20.02° C ясно небе
Нагоре