Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Санитар" по проект "Патронажна грижа + в Община град Добрич

 

П Р О Т О К О Л

 

 

 

Днес, 27.05.2021 г. в 15:00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 632 от 13.05.2021 на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: Нели Желева гл. експерт „кадрова политика”

 

Членове: 1. Димитричка Ангелова – гл. експерт социална политика Д„ХД“

                 2. Петя Велкова -  технически сътрудник Д“ХД“

                 3. Албена Донева – директор ЦСРИ, ДСДУ, ДЦПЛУ

                 4. Миглена Георгиева – директор ЦНСТДБУ1,2,3 и ЦОП

                 5. Антоанета Пантелеева – директор Дом стари хора

                 6. Даниела Димитрова – Директор ЗЖ

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността санитар в Община град Добрич по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване следните кандидати:

 

Соня Василева Стоянова

Христина Михайлова Илиева

Пламена Иванова Жекова

Веско Жанов Василев

Стела Ганчева Василева

Марийка Йорданова Димова

Стоян Пенев Стоянов

Жечо Димов Стоянов

Мария Вълчанова Йорданова

Снежанка Милчева Костадинова

Еленка Симеонова Атанасова

Марина Петрова Петрова

Красимира Иванова Илиева

Галина Златева Джендова

Надежда Цветанова Желева

Валя Колева Славова

Гюлтен Сюрет Христова

Себает Сюлейман Ариф

Марина Събева Пекова

Данка Стоянова Славова

Елена Ганчева Илиева

Пенка Димитрова Матеева

Теменужка Юлиянова Стоянова

Есен Сюлейман Шефкедова

Тодорка Миткова Тодорова

Людмил Николов Славов

Севдалина Радева Асенова

Миглена Стефанова Русева

 

Комисията не допуска до втори етап от подбора – събеседване Гюлтен Сюрет Христова, поради непълен комплект документи.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

 

 

           

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.7° C ясно небе
Нагоре