Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Санитар" по проект "Патронажна грижа + в Община град Добрич"

УТВЪРДИЛ:

                                                                                                          ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

кмет на община град добрич

                                                            

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 28.05.2021 г. в 8:30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 632 от 13.05.2021 на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: Нели Желева гл. експерт „кадрова политика”

 

Членове: 1. Димитричка Ангелова – гл. експерт социална политика Д„ХД“

                 2. Петя Велкова -  технически сътрудник Д“ХД“

                 3. Албена Донева – директор ЦСРИ, ДСДУ, ДЦПЛУ

                 4. Миглена Георгиева – директор ЦНСТДБУ1,2,3 и ЦОП

                 5. Антоанета Пантелеева – директор Дом стари хора

                 6. Даниела Димитрова – Директор ЗЖ

 

Проведе втори етап от подбора  – събеседване за длъжността санитар в Община град Добрич по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:  

Соня Василева Стоянова

Христина Михайлова Илиева

Пламена Иванова Жекова

Веско Жанов Василев

Стела Ганчева Василева

Марийка Йорданова Димова

Стоян Пенев Стоянов

Жечо Димов Стоянов

Мария Вълчанова Йорданова

Снежанка Милчева Костадинова

Еленка Симеонова Атанасова

Марина Петрова Ястрова

Красимира Иванова Илиева

Галина Златева Джендова

Надежда Цветанова Желева

Валя Колева Славова

Гюлтен Сюрет Христова

Себает Сюлейман Ариф

Марина Събева Петкова

Данка Стоянова Славова

Елена Ганчева Илиева

Пенка Димитрова Матеева

Теменужка Юлиянова Стоянова

Есен Сюлейман Шефкедова

Тодорка Миткова Тодорова

Людмил Николов Славов

Севдалина Радева Асенова

Миглена Стефанова Русева

 

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе четири предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 4).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени във формуляр за проведено събеседване. Максималният брой точки за всеки кандидат е 140 точки. Кандидати, получили по-малко от 56 точки, не се одобряват за заемане на съответната длъжност.

Кандидатите се класират както следва:

 

 1. Марина Петрова Ястрова – 137 точки
 2. Есен Сюлейман Шефкедова – 126 точки
 3. Тодорка Миткова Тодорова – 121 точки
 4. Миглена Стефанова Русева – 118 точки
 5. Соня Василева Стоянова – 115 точки
 6. Галина Златева Джендова – 114 точки
 7. Мария Вълчанова Йорданова – 113 точки
 8. Пенка Димитрова Матеева – 112 точки
 9. Теменужка Юлиянова Стоянова – 112 точки
 10. Красимира Иванова Илиева – 111 точки
 11. Людмил Николов Славов – 109 точки
 12. Марина Събева Петкова – 108 точки
 13. Данка Стоянова Славова – 108 точки
 14. Надежда Цветанова Желева – 107 точки
 15. Веско Жанов Василев – 101 точки
 16. Стоян Пенев Стоянов – 100 точки
 17. Севдалина Радева Асенова – 100 точки
 18. Стела Ганчева Василева – 98 точки
 19. Христина Михайлова Илиева – 94 точки
 20. Жечо Димов Стоянов – 92 точки
 21. Пламена Иванова Жекова – 84 точки
 22. Марийка Йорданова Димова – 64 точки
 23. Елена Ганчева Илиева – 63 точки
 24. Снежанка Милчева Костадинова – 55 точки
 25. Себает Сюлейман Ариф – 38 точки
 26. Еленка Симеонова Атанасова – 31 точки

   

  Валя Колева Славова – не се яви на събеседване

   

   

  Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя, с кандидатите получили по-голям брой точки от 56 - минималния изискуем за съответната позиция.

   

   

             

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
21.9° C слаб дъжд
Нагоре