Резултати от проведения тест за длъжността "старши вътрешен одитор" в Община Добрич

Днес, 09.06.2021 година в кабинета на Зам.-кмет ФОС на Община град Добрич от 10:00 часа, комисия в състав:

Председател: Калина Георгиева, Секретар на Община град Добрич

и членове на комисията:

1. Добринка Стоилова, Зам.-кмет ФОС на Община град Добрич;

2. Диян Георгиев, Ръководител звено на звено „Вътрешен одит“;

3. Георги Ковачев, Главен експерт в дирекция МДТ – правоспособен юрист;

4. Христина Николова, Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Старши вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 28.05.2021 г. към чл. 20, ал. 5 от НПКПМДС до теста е допусната:

 

1. Валентина Божкова Стоилова

 

На основание Заповед №630/12.05.2021 година на Кмета на Община град Добрич във връзка с чл. 33 от НПКПМДС, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест.

На основание чл. 35 от НПКПМДС на кандидата е осигурен:

- лист, подпечатан с печата на Община град Добрич, на който да дава отговори по теста;

- плик - голям формат, в който да постави листа с отговорите;

- формуляр, малък формат за попълване на трите имена;

- плик - малък формат, в който кандидатът поставя формуляра, попълнен с трите му имена.

Съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС на кандидата бе обявена Системата за оценка на резултатите и минималния резултат, при който се счита за успешно издържал теста.

В 10:25 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса и се изтегли чрез жребий тест №3.

В 10:50 часа след като кандидатът предаде своя тест Председателят на комисията обяви краят на решаване на теста.

След проверката на тестовете от страна на комисията, кандидатът има следния резултат:

 

Трите имена на кандидата

Резултат от теста

 

1. Валентина Божкова Стоилова

22 точки

 

Съгласно Системата за оценка на резултатите това е резултат над минималния от 20 точки и същата е допусната до провеждане на интервю.

Успешно издържалият теста кандидат, съгласно изискванията на чл. 37, ал. 2 от НПКПМДС ще бъде уведомен писмено или по електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
23.4° C ясно небе
Нагоре