Допуснати до участие кандидати в конкурса за длъжността "директор" на РБ "Дора Габе"

Днес, 15.06.2021 г. комисия назначена със заповед №796/15.06.2021 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – д-р Емилия Баева-Петрова, Зам.-кмет ХД на Община град Добрич;

и членове:

1. Янка Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ

проведе работно заседание за проверка допустимостта на кандидатите до участие в конкурса за длъжността директор на Регионална библиотека „Дора Габе“ - град Добрич.

За участие в конкурса документи са подадени от Гергана Александрова, Добринка Митева, Теодора Денкова и Емил Бърдаров.

 

Комисията реши да допусне до втория етап на конкурса - защита на Концепция за дейността и развитието на РБ - Добрич и събеседване следните кандидати: Гергана Александрова, Добринка Митева и Теодора Денкова.

Емил Бърдаров не е допуснат до участие в следващия етап на конкурса за длъжността директор на Регионална библиотека „Дора Габе“ - град Добрич, поради липса на 5 години професионален опит в библиотека.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Кандидатите ще бъдат информирани писмено за допускането им до следващия етап на конкурса.

Актуално

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни

22.10.2021

На 29 октомври в Огледална зала „Нели Божкова“ от 18.30 часа заповядайте на концерт на известния певец, поканен от Национално движение „Русофили“ - клон Добрич. Владимир Маринов е роден във Варна. Завършил...

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни
ВИЖ ДОБРИЧ
12.97° C облачно
Нагоре