Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "огняр" в ДГ №24 "Приказен свят"

Днес, 17.06.2021 г. в 13:00 ч. комисия, назначена със Заповед №№172 /18.05.2021г. на Директора на ДГ № 24 „Приказен свят”, в състав:

Председател – Татяна Георгиева Иванова –старши учител в ДГ№ 24 „Приказен свят”

Членове:  

1. Мария Колева Костадинова  – старши учител       ДГ№ 24 „Приказен свят”

2.Венера Иванова Маринова - старши учител       ДГ№ 24 „Приказен свят”

3. Гергана Жечева Иванова –Завеждащ административна служба в ДГ№ 24 „Приказен свят”

 4. Нели Петрова Желева – Главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”,

проведе работно заседание за проверка по документи за допускане  на кандидатите до участие в събеседване за длъжността „огняр” в ДГ № 24 „Приказен свят”.

Комисията констатира следното:

За длъжността са подали документи четири  кандидати.

1. Ивайло Божидаров Гандев

2. Атанас Стефанов Янков

3. Ивайло Красимиров Тодоров

4. Христо Атанасов Христов

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап  от подбора – събеседване следните  кандидати:

 1. Ивайло Божидаров Гандев

 2. Ивайло Красимиров Тодоров

 3. Христо Атанасов Христов

Комисията не допуска до втори етап –събеседване следния кандидат:

1. Атанас Стефанов Янков – не представя документи, удостоверяващи правоспособност за обслужване и поддържане на газови съоръжения и инсталации с природен газ.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, мястото и началния час на събеседването. Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от работата на комисията.

Актуално

Филип Аврамов се представя в Добрич с моноспектакъла „Защото съм известен“

06.07.2022

Обичаният актьор Филип Аврамов ще се представи в Добрич своя моноспектакъл „Защото съм известен“. Събитието е част от седмицата „Събуди се за култура“, организирана от Община Добрич и Арт Будилник. Ако имате...

Филип Аврамов се представя в Добрич с моноспектакъла „Защото съм известен“
ВИЖ ДОБРИЧ
29.73° C предимно облачно
Нагоре