Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "психолог" в ДГ №23

Днес, 18. 06.2021 г. в 13.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 183/ 17.06.2021 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“, в състав:

Председател: - Мирослава Михайлова - учител, детска градина, координатор приобщаващо образование в ДГ № 23 ‚ Звездица“

и членове:

1.Даринка Атанасова- учител, детска градина.

2.Деница Димова – учител, детска градина,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „психолог “ на 4 часа в ДГ № 23 „Звездица“.

Документи за участие са подадени от:

1.Николинка Николаева Савова;

2. Миланка  Костадинова Филева.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1. Николинка Николаева Савова;

 2. Миланка  Костадинова Филева.

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 24.06.2021 г. от 15.30. ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
18.25° C облачно
Нагоре