Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "психолог" в ДГ №23

Днес, 18. 06.2021 г. в 13.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 183/ 17.06.2021 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“, в състав:

Председател: - Мирослава Михайлова - учител, детска градина, координатор приобщаващо образование в ДГ № 23 ‚ Звездица“

и членове:

1.Даринка Атанасова- учител, детска градина.

2.Деница Димова – учител, детска градина,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „психолог “ на 4 часа в ДГ № 23 „Звездица“.

Документи за участие са подадени от:

1.Николинка Николаева Савова;

2. Миланка  Костадинова Филева.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1. Николинка Николаева Савова;

 2. Миланка  Костадинова Филева.

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 24.06.2021 г. от 15.30. ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2.

Актуално

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни

22.10.2021

На 29 октомври в Огледална зала „Нели Божкова“ от 18.30 часа заповядайте на концерт на известния певец, поканен от Национално движение „Русофили“ - клон Добрич. Владимир Маринов е роден във Варна. Завършил...

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни
ВИЖ ДОБРИЧ
12.97° C облачно
Нагоре