Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Санитар" по проект "Патронажна грижа + в Община град Добрич"

 

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 11.06.2021 г. в 10:00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 632 от 13.05.2021 на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: Нели Желева гл. експерт „кадрова политика”

 

Членове: 1. Димитричка Ангелова – гл. експерт социална политика Д„ХД“

                 2. Петя Велкова -  технически сътрудник Д“ХД“

                 3. Албена Донева – директор ЦСРИ, ДСДУ, ДЦПЛУ

                 4. Миглена Георгиева – директор ЦНСТДБУ 1,2,3 и ЦОП

                 5. Антоанета Пантелеева – директор Дом стари хора

                 6. Даниела Димитрова – Директор ЗЖ

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността санитар в Община град Добрич по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“.

 

 

Документи за участие са подадени от :

 

Петя Атанасова Петрова

Соня Иванова Тодорова

Мария Димова Минева

Красимира Стоянова Маринова

Даринка Христова Драганова

Детелина Панева Георгиева

Рейхан Реджеб Карани

Йовка Начева Начева

Янка Атанасова Кондова

Ивелина Тодорова Георгиева

Костадинка Костадинова Йорданова

Иванка Александрова Георгиева

Галина Димова Михайлова

Иванка Стоянова Иванова

Марийка Тодорова Георгиева

Тонка Желязкова Стоянова

Христина Тодорова Трифонова

Яница Стефанова Топалова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне всички кандидати до втори етап от подбора – събеседване.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

           

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
3.85° C предимно ясно
Нагоре