Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Огняр" в ДГ "Приказен свят"

П Р О Т О К О Л ЗА  ОЦЕНЯВАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА  ПОДГОТОВКА И  КАЧЕСТВА НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ,НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ ОГНЯР“ В ДЕТСКА ГРАДИНА”

 

Днес, 21.06.2021 г., комисия  назначена със Заповед №172 /18.05.2021г. в състав:

Председател –  Татяна Георгиева Иванова   – старши учител   в ДГ№ 24 „Приказен свят”

        Членове:1.Мария Колева Костадинова  – старши учител в ДГ№ 24 „Приказен свят”

            2.Венера Иванова Маринова – старши учител в ДГ№ 24 „Приказен свят”

                        3.Гергана Жечева Иванова –Завеждащ административна служба в ДГ№ 24 „Приказен свят”

                       4.Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич

           и  в присъствието на Директора на ДГ№ 24 „Приказен свят” Яна Иванова Димова

          проведе събеседване с допуснатите кандидати за оценяване професионалната подготовка и качества за длъжността „огняр”, съгласно Протокол до  събеседване са допуснати:

1. Ивайло Божидаров Гандев

2. Ивайло Красимиров Тодоров

3. Христо Атанасов Христов

 

Комисията предварително формулира седем въпроса ,еднакви за всеки един от кандидатите. Всеки член от комисията оцени представянето на кандидатите  по тристепенна скала. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на карта с въпроси за събеседване.

Въз основа на показаните професионална мотивация, делови и лични качества, комисията оцени кандидатите, както следва :

       1. Христо Атанасов Христов - 119  точки

 2. Ивайло Божидаров Гандев - 112 точки

 3. Ивайло Красимиров Тодоров - 109точки

След приключване на събеседването, комисията предлага на Директора на ДГ №24 „Приказен свят“, град Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо място Христо Атанасов Христов   , на основание чл. 67, ал. 1, т.1  във връзка с чл. 70, ал.1  от КТ  в полза на работодателя.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

Съставеният протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

 

Актуално

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни

22.10.2021

На 29 октомври в Огледална зала „Нели Божкова“ от 18.30 часа заповядайте на концерт на известния певец, поканен от Национално движение „Русофили“ - клон Добрич. Владимир Маринов е роден във Варна. Завършил...

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни
ВИЖ ДОБРИЧ
12.97° C облачно
Нагоре