Обява за свободни работни места за длъжността "учител" в ДГ №8 "Бодра смяна"

ДГ 8 „Бодра смяна“, град Добрич обявява 2  свободни  работни  места за длъжността учител в детската градина.

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Предучилищно образование;

1.2. Кратко описание на длъжността: Учителят в детската градина организира и провежда възпитанието, обучението, социализацията и адаптацията  на децата в съответствие с държавния образователен стандарт по предучилищно образование и съпътстващите нормативни документи, отнасящи се до предучилищното образование;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  Бакалавър;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: ПУП, ПУПЧЕ, ПНУП и професионална квалификация „Детски учител“

Години професионален опит: минимален професионален опит – 1 година стаж като детски учител или без професионален опит.

Допълнителни изисквания: добра компютърна грамотност и компютърни умения, владее английски език, умение за работа в екип, отговорност.

2.   Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за  образование и придобита  професионална квалификация- детски учител;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит и допълнителни квалификации.

2.5. Мотивационно писмо.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ 8 „Бодра смяна”, ул. „Генерал Колев“ №13, от 9,00 часа до 14:30 часа 

Лице за контакти:  Кристина Фотева, телефон за контакти: 058602 331

4. Срок за подаване на документите:  до 28.06.2021година – 12.00 часа.

5. Етапи на подбор:

      5.1. Подбор по документи.

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 68 ал.1 т.3 от КТ на осем часа.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността учител в ДГ 8  „Бодра смяна“ град Добрич  – ул. „Генерал Колев“ .

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
28.64° C предимно ясно
Нагоре