Обява за свободно работно място за длъжността "готвач" в ДСП

Домашен социален патронаж обявява свободно работно място за длъжността Готвач

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:  Социални услуги, свързани с производство на кулинарна продукция за възрастни;

1.2. Цел на длъжността: Организира, контролира и координира цялостния процес на работа на кухненския персонал. Участва в цялостния процес по приемане и съхраняване на получените хранителни продукти в Кухненския блок, както и влагането им в приготвянето на ястия за потребителите на ДСП и текущи проекти съгласно утвърденото меню. Участва в приготвяне на ястия по специализиран рецептурник и утвърдено меню за потребителите на ДСП и текущи проекти под ръководството на майстор готвача. Поддържа кухненския блок съобразно санитарно – хигиенните изисквания. Попълва задължителната технологична документация.

.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: 

Средно специално образование  с квалификация - готвач

или

Средно образование с удостоверение за професионално обучение -  готвач.

 

1.4Години професионален опит: Професионалният опит като готвач ще се счита за предимство.

1.5. Допълнителни изисквания: Организаторски умения, комуникативност, отговорност, работа в екип. Способност да планира и организира работата си.

 

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за  придобита образователно – квалификационна   степен и придобита професионална квалификация – готвач;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит. 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в приемната на Домашен социален патронаж с адрес: ул. ”Независимост” №7, всеки делничен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 15:00 часа

Лицe за контакт: Боряна Костадинова – Георгиева

Телефон за контакти: 058/601686, 0882401855

4.Срок за подаване на документите: до 12:00ч. на  05.07.2020г.

 

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време осем часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите в приемната на Домашен социален патронаж,  ул. ”Независимост” №7

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
11.24° C облачно
Нагоре