Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Санитар" по проект "Патронажна грижа + в Община град Добрич"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 21.06.2021 г. в 08:30 часа, Комисия, назначена със Заповед № 632 от 13.05.2021 на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: Нели Желева гл. експерт „кадрова политика”

 

Членове: 1. Димитричка Ангелова – гл. експерт социална политика Д„ХД“

                 2. Петя Велкова -  технически сътрудник Д“ХД“

                 3. Албена Донева – директор ЦСРИ, ДСДУ, ДЦПЛУ

                 4. Миглена Георгиева – директор ЦНСТДБУ 1,2,3 и ЦОП

                 5. Антоанета Пантелеева – директор Дом стари хора

                 6. Даниела Димитрова – Директор ЗЖ

 

Проведе втори етап от подбора  – събеседване за длъжността санитар в Община град Добрич по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“.

 

 

До събеседване за длъжността са допуснати:  

 

Петя Атанасова Петрова

Соня Иванова Тодорова

Мария Димова Минева

Красимира Стоянова Маринова

Даринка Христова Драганова

Детелина Панева Георгиева

Рейхан Реджеб Карани

Йовка Начева Начева

Янка Атанасова Кондова

Ивелина Тодорова Георгиева

Костадинка Костадинова Йорданова

Иванка Александрова Георгиева

Галина Димова Михайлова

Иванка Стоянова Иванова

Марийка Тодорова Георгиева

Тонка Желязкова Стоянова

Христина Тодорова Трифонова

Яница Стефанова Топалова

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе четири предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 4).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени във формуляр за проведено събеседване. Максималният брой точки за всеки кандидат е 140 точки. Кандидати, получили по-малко от 56 точки, не се одобряват за заемане на съответната длъжност.

 

 

Кандидатите се класират както следва:

 

 1. Даринка Христова Драганова – 120 точки
 2. Христина Тодорова Трифонова – 114 точки
 3. Яница Стефанова Топалова – 111 точки
 4. Петя Атанасова Петрова – 110 точки
 5. Иванка Стоянова Иванова – 107 точки
 6. Янка Атанасова Кондова – 106 точки
 7. Соня Иванова Тодорова – 100 точки
 8. Мария Димова Минева – 97 точки
 9. Тонка Желязкова Стоянова – 96 точки
 10. Рейхан Реджеб Карани – 95 точки
 11. Иванка Александрова Георгиева – 91 точки
 12. Марийка Тодорова Георгиева – 90 точки
 13. Ивелина Тодорова Георгиева – 77 точки

   

   

   На етап „събеседване“ не се явяват следните кандидати:

   

  1. Красимира Стоянова Маринова

  2. Детелина Панева Георгиева

  3. Йовка Начева Начева

  4. Галина Димова Михайлова

  5. Костадинка Костадинова Йорданова

   

   

  Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя, с кандидатите, класирани от 1 до 11 позиция, получили необходимия брой точки за съответната позиция.

   

  Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

   

   

             

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
13.63° C предимно облачно
Нагоре