Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Готвач" в Домашен социален патронаж

ПРОТОКОЛ

 

     Днес 05.07.2021г. комисия назначена със Заповед №26/05.07.2021г. на Директора на Домашен социален патронаж в състав:

 

Председател:1. Камелия Василева – социален работник в Домашен социален патронаж

и членове:

2. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”

3. Николинка Чобанова – майстор готвач в Домашен социален патронаж

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността Готвач в Домашен социален патронаж.

За участие документи са подадени от:

  1. Милена Паскалева Иванова
  2. Янка Георгиева Добрева
  3. Стоянка Байчева Атанасова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

  1. Милена Паскалева Иванова
  2. Янка Георгиева Добрева
  3. Стоянка Байчева Атанасова

 Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

          Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни

22.10.2021

На 29 октомври в Огледална зала „Нели Божкова“ от 18.30 часа заповядайте на концерт на известния певец, поканен от Национално движение „Русофили“ - клон Добрич. Владимир Маринов е роден във Варна. Завършил...

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни
ВИЖ ДОБРИЧ
12.28° C облачно
Нагоре