Протокол за допустимостта на кандидатите за длъжността „Шофьор“ в Детска млечна кухня

Днес, 06.07.2021 г. в 15,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 28/05.07.2021 г. на директора на Детска млечна кухня :

Председател: Валентина Енчева Георгиева  - Технолог в ДМК

и членове:

1. Нели Желева  – Гл. експерт “Кадрова политика“  в Дирекция „ХД“

2. Румяна Димова Стоянова -  ЗАС в ДМК

3. Мариана Тодорова Панчева – главен готвач в ДМК

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „ Шофьор““ в Детска млечна кухня.

 

Документи за участие са подадени от:

 

            1.Илиян Стоянов  Илиев

            2.Диян Стоянов Димов

            3.Иван Валентинов Иванов

           

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да не допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

            1.Илиян Стоянов Илиев

            2.Диян Стоянов Димов

            3.Иван Валентинов Иванов

            .

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
14.13° C облачно
Нагоре