Обявление за две свободни работни места за длъжността Главен специалист „Общинска собственост – жилищно настаняване и жилищно-спестовни влогове“ в дирекция „Общинска собственост“

Обявление

 

Община град Добрич обявява две свободни работни места за длъжността Главен специалист „Общинска собственост – жилищно настаняване и жилищно-спестовни влогове“ в дирекция „Общинска собственост“

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

     1.1. Области на дейност: Подпомага дейността по настаняване на граждани в жилищния фонд на общината, съгласно ЗОС и Наредбите на Общински съвет и контрола върху управлението на жилищния фонд.

      1.2. Цел на длъжността: Провежда ефективно общинската политика и стратегия в областта на настаняване на граждани в жилищния фонд на общината при стриктно спазване на законодателството.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно;

      1.4. Професионална област – няма;

      1.5. Професионален опит: 2 години по специалността;

      1.6. Допълнителни изисквания: - компютърна грамотност.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна или служебна книжка;

      2.5. Копие от документ за компютърна грамотност.

      3.    Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, всеки делничен ден от 08:30 часа до 12:00 часа и от 13:30 до 17.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“ (ЦУИ), работно място „Деловодство“, ет. 1. В ЦУИ могат да получат и длъжностната характеристика за длъжността.

Лице за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Яна Иванова гл. специалист АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

       4. Краен срок за подаване на документите: 15.07.2021 година включително.

      5.  Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните кандидати ще бъдат сключени трудови договори на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, със срок на изпитване 6 месеца.

 

 

 

 
 

 

 

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
18.97° C облачно
Нагоре