Обявление за длъжността "Младши експерт „Общинска собственост – жилищно настаняване“ в дирекция „Общинска собственост“

Обявление

 

            Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността Младши експерт „Общинска собственост – жилищно настаняване“ в дирекция „Общинска собственост“

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

     1.1. Области на дейност: Подпомага дейността по настаняване на граждани в жилищния фонд на общината, съгласно ЗОС и Наредбите на Общински съвет и контрола върху управлението на жилищния фонд.

      1.2. Цел на длъжността: Да провежда ефективно общинската политика и стратегия в областта на настаняване на граждани в жилищния фонд на общината при стриктно спазване на законодателството.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен: „професионален бакалавър”;

      1.4. Професионална област: „Социални, стопански и правни науки“;

      1.5. Професионален опит: не се изисква;

      1.6. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна или служебна книжка;

      2.5. Копие от документ за компютърна грамотност.

      3.    Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, всеки делничен ден от 08:30 часа до 12:00 часа и от 13:30 до 17.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“ (ЦУИ), работно място „Деловодство“, ет. 1. В ЦУИ могат да получат и длъжностната характеристика за длъжността.

Лице за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Яна Иванова гл. специалист АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

       4. Краен срок за подаване на документите: 15.07.2021 година включително.

      5.  Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, със срок на изпитване 6 месеца.

 

 

 

 
 

 

 

Актуално

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни

22.10.2021

На 29 октомври в Огледална зала „Нели Божкова“ от 18.30 часа заповядайте на концерт на известния певец, поканен от Национално движение „Русофили“ - клон Добрич. Владимир Маринов е роден във Варна. Завършил...

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни
ВИЖ ДОБРИЧ
12.97° C облачно
Нагоре