Обявление за длъжността "Експерт в дейност "Общински съвети по НВПИЦ"

Обявление

 

            Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността Експерт в дейност „Общински съвети по НВПИЦ“

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Области на дейност:

  • Правно консултиране;
  • Правна защита.

      1.2. Цел на длъжността: Да подпомага успешната работа на управленския екип и общинска администрация чрез ефективно правно обслужване, предотвратяване и разрешаване на правни проблеми в работата.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен: „магистър”;

      1.4. Професионално направление: „право“;

      1.5. Професионален опит: не се изисква;

      1.6. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация: удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна или служебна книжка;

      2.5. Копие от документ за компютърна грамотност.

      3.    Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, всеки делничен ден от 08:30 часа до 12:00 часа и от 13:30 до 17.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“ (ЦУИ), работно място „Деловодство“, ет. 1. В ЦУИ могат да получат и длъжностната характеристика за длъжността.

Лице за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Яна Иванова гл. специалист АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

       4. Краен срок за подаване на документите: 14.07.2021 година включително.

      5.  Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, със срок на изпитване 6 месеца.

 

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
29.06° C предимно ясно
Нагоре