Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Шофьор“ на непълно работно време в Детска млечна кухня

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 08.07.2021 г. в 15,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 30/07.07.2021 г. на директора на Детска млечна кухня :

 

Председател: Валентина Енчева Георгиева  - Технолог в ДМК

и членове:

1. Нели Желева  – Гл. експерт “Кадрова политика“  в Дирекция „ХД“

2. Румяна Димова Стоянова -  ЗАС в ДМК

3. Желю Желев - Шофьор

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „ Шофьор““ в Детска млечна кухня.

 

Документи за участие са подадени от:

            1.Илиян Стоянов  Илиев

            2.Диян Стоянов Димов

            3.Иван Валентинов Иванов

           

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да  допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:  

            1.Илиян Стоянов Илиев

            2.Диян Стоянов Димов

            3.Иван Валентинов Иванов

 

         Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
20.57° C облачно
Нагоре