Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Шофьор“ на непълно работно време в Детска млечна кухня

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 08.07.2021 г. в 15,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 30/07.07.2021 г. на директора на Детска млечна кухня :

 

Председател: Валентина Енчева Георгиева  - Технолог в ДМК

и членове:

1. Нели Желева  – Гл. експерт “Кадрова политика“  в Дирекция „ХД“

2. Румяна Димова Стоянова -  ЗАС в ДМК

3. Желю Желев - Шофьор

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „ Шофьор““ в Детска млечна кухня.

 

Документи за участие са подадени от:

            1.Илиян Стоянов  Илиев

            2.Диян Стоянов Димов

            3.Иван Валентинов Иванов

           

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да  допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:  

            1.Илиян Стоянов Илиев

            2.Диян Стоянов Димов

            3.Иван Валентинов Иванов

 

         Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
23.62° C слаб дъжд
Нагоре