Oкончателни резултати от събеседване за длъжността "Готвач" в Домашен социален патронаж

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес 07.07.2021г. комисия назначена със Заповед №26/05.07.2021г. на Директора на Домашен социален патронаж в състав:

    

     Председател:

 1. Камелия Василева – социален работник в Домашен социален патронаж     

     и     членове:

 2. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”

 3. Николинка Чобанова – майстор готвач в Домашен социален патронаж     

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността Готвач в Домашен социален патронаж.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:  

 

  1. Милена Паскалева Иванова
  2. Янка Георгиева Добрева
  3. Стоянка Байчева Атанасова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпросa (еднакви за всеки от кандидатите).

 

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

 

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

  1. Милена Паскалева Иванова - 68 т.
  2. Стоянка Байчева Атанасова - 54 т.
  3. Янка Георгиева Добрева - 47 т.

     

Комисията предлага на Директора на Домашен социален патронаж да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Милена Паскалева Иванова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

Актуално

27 януари – 144 години от освобождението на Добрич от османско владичество

26.01.2022

С поклонение и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на победата (паметник на ген.-лейтенант А. Е. Цимерман) на 27 януари от 11.00 ч. Добрич ще отбележи своето освобождение от османско владичество. Церемонията включва заупокойна...

27 януари – 144 години от освобождението на Добрич от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
-0.11° C предимно облачно
Нагоре