Допуснати до събеседване кандидати за длъжността Главен специалист „Общинска собственост – жилищно настаняване и жилищно-спестовни влогове“ в дирекция „Общинска собственост

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 21.07.2021 г., комисия, назначена със Заповед №995/19.07.2021 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Добринка Стоилова – Зам.-кмет ФОС, Община град Добрич

и членове:

  1. Янка Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО
  2. Христина Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе първия етап от подбора - допускане на кандидатите по документи до събеседване за длъжността Главен специалист „Общинска собственост – жилищно настаняване и жилищно-спестовни влогове“ в дирекция „Общинска собственост“.

Документи за участие са подадени от: Виолета Великова, Алкан Вели, Гергана Илиева, Миглена Димитрова, Пенка Костадинова, Николинка Петрова, Петя Кацарова-Стефанова, Иван Вътков, Цветелина Пейчева, Десислава Димитрова, Мариета Великова, Веселин Василев, Живка Манова, Антония Митева, Снежана Тодорова, Николинка Николова, Даниела Кулова, Елица Енева, Кристина Петрова и Велислав Стойков.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да допусне до събеседване: Алкан Вели, Пенка Костадинова, Иван Вътков, Мариета Великова, Веселин Василев, Антония Митева, Елица Енева, Кристина Петрова и Велислав Стойков.

До събеседване не са допуснати:

             - Виолета Великова – няма 2 години професионален опит;

             - Гергана Илиева – няма 2 години професионален опит;

             - Миглена Димитрова – няма 2 години професионален опит;

             - Петя Кацарова-Стефанова - няма 2 години професионален опит;

             - Николинка Петрова – не е представен документ за придобита образователно-квалификационна степен;

             - Цветелина Пейчева – няма 2 години професионален опит;

             - Десислава Димитрова – няма 2 години професионален опит;

             - Живка Манова – няма 2 години професионален опит;

             - Снежана Тодорова – няма 2 години професионален опит;

             - Николинка Николова – няма 2 години професионален опит;

             - Даниела Кулова – няма 2 години професионален опит;

Събеседването ще се проведе на 28.07.2021 г. (сряда) от 14.00 часа  в малка зала, ет. 2 на Община град Добрич.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

Актуално

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни

22.10.2021

На 29 октомври в Огледална зала „Нели Божкова“ от 18.30 часа заповядайте на концерт на известния певец, поканен от Национално движение „Русофили“ - клон Добрич. Владимир Маринов е роден във Варна. Завършил...

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни
ВИЖ ДОБРИЧ
12.41° C облачно
Нагоре