Допуснати до събеседване кандидати за длъжността Младши експерт „Общинска собственост – жилищно настаняване“ в дирекция „Общинска собственост“.

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 21.07.2021 г., комисия, назначена със Заповед №996/19.07.2021 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Добринка Стоилова – Зам.-кмет ФОС, Община град Добрич

и членове:

  1. Янка Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО
  2. Христина Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе първия етап от подбора - допускане на кандидатите по документи до събеседване за длъжността Младши експерт „Общинска собственост – жилищно настаняване“ в дирекция „Общинска собственост“.

Документи за участие са подадени от: Десислава Димитрова, Мирена Златева, Виолета Великова, Ирина Петрова, Ева Харизанова, Симона Костадинова, Живко Илиев, Сашка Тодорова, Таня Николаева, Гергана Илиева, Миглена Димитрова, Красимир Керев, Т. Е., Станислава Колева, Гергана Калева, Младен Иванов, Венелина Стоянова, Петя Кацарова-Стефанова, Кремена Янакиева, Иван Вътков, Тихомира Петкова, Цветелина Пейчева, Антония Георгиева, Ангел Иванов, Мариета Великова, Ивелина Иванова, Десислава Славова, Виктория Кръстева, Невелина Димова и Снежана Тодорова.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да допусне до събеседване: Десислава Димитрова, Мирена Златева, Виолета Великова, Ирина Петрова, Ева Харизанова, Симона Костадинова, Живко Илиев, Таня Николаева, Гергана Илиева, Миглена Димитрова, Красимир Керев, Т. Е., Станислава Колева, Гергана Калева, Младен Иванов, Венелина Стоянова, Петя Кацарова-Стефанова, Кремена Янакиева, Иван Вътков, Тихомира Петкова, Цветелина Пейчева, Антония Георгиева, Мариета Великова, Ивелина Иванова, Десислава Славова, Виктория Кръстева и Невелина Димова.

До събеседване не са допуснати:

             - Сашка Тодорова – не притежава необходимото висше образование в професионална област: „Социални, стопански и правни науки“;

             - Ангел Иванов – не притежава необходимото висше образование в професионална област: „Социални, стопански и правни науки“;

             - Снежана Тодорова – не притежава необходимото висше образование в професионална област: „Социални, стопански и правни науки“;

Събеседването ще се проведе на 28.07.2021 г. (сряда) от 08.30 часа в малка зала, ет. 2 на Община град Добрич.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
25.35° C ясно небе
Нагоре