Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Експерт в дейност "Общински съвети по НВПИЦ"

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 22.07.2021 г. Комисия, назначена със Заповед №1027/21.07.2021 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Георги Ковачев - Главен експерт в дирекция МДТ, Община град Добрич

и членове:

1. Росица Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

       проведе събеседване с кандидатите за длъжността Експерт в дейност „Общински съвети по НВПИЦ“.

До събеседването за длъжността са допуснати: Симона Костадинова, Мирена Янкова, Ева Сербезова, Петя Кацарова-Стефанова, Жулиета Добрева и Фатма Капитанова.

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-бална скала в индивидуален формуляр. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

Първо място - Петя Кацарова-Стефанова …………………………….70 точки;

Второ място - Мирена Янкова……………..………………...……...….65 точки.

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с кандидата, получил най-висок брой точки и класиран на първо място.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.01° C ясно небе
Нагоре