Обявление за 3 свободни работни места за длъжността "Медицинска сестра" в двете сгради на Детска ясла №6 на ул. “Васил Петлешков“ №46 и на ул. „Карвуна" №2

О Б Я В Л Е Н И Е

Обявява 3 свободни работни места за длъжността „Медицинска сестра „  в двете сгради на Детска ясла №6 на ул. “Васил Петлешков“ №46  и на ул. „Карвуна „ №2   

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Здравеопазване

1.2. Цел на длъжността – Подпомагане на семейства при отглеждане и възпитание на деца от 1 до 3 годишна възраст

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен „Бакалавър” .

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Медицинска сестра

1.5. Години професионален опит – 1 година професионален опит по специалността / или без професионален опит

1.6. Допълнителни изисквания - инициативност, творчески интереси, новаторско отношение към труда , умения за работа в екип.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

          Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска ясла № 6 „Първи юни“ ул. “Васил Петлешков“ №46,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 13:00 часа.

          Тел. за контакти: Име – 058  602562

 

4. Краен срок за подаване на документите – 13.08.2021 год.

 

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

С класиралите се  кандидати на първите три места  ще бъдат  сключени трудови договори на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската ясла.

 

Актуално

Коледната елха на Добрич ще грейне с нови светлоотразителни украшения

26.11.2021

Коледната елха на Добрич ще засияе с нови светлоотразителни украшения и коледни играчки, за да ни зареди с празничност. Нейните светлини ще бъдат запалени от кмета на Добрич Йордан Йорданов на 7 декември от 17.00 часа на площад...

Коледната елха на Добрич ще грейне с нови светлоотразителни украшения
ВИЖ ДОБРИЧ
16.05° C предимно облачно
Нагоре