Oкончателни резултати от итервю за длъжността "Директор" на Комплекс за социални услуги

П Р О Т О К О Л

№ 3

 

От проведен конкурс за длъжността „директор” на Комплекс за социални услуги в Община град Добрич

 

Днес, 27.07.2021 г., комисия, назначена със Заповед № 891/05.07.2021 г. на Кмета на Община град Добрич, в състав:

Председател:            Д-р Емилия Баева – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община град Добрич

Членове:

 1. Магдалена Миткова – директор „Дирекция Социално подпомагане“, град Добрич;

  2. Дияна Борисова – директор дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

  3. Димитричка Ангелова - главен експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

  4. Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“ в дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

  проведе третия етап от конкурсната процедура - интервю с явилия се кандидат за длъжността „директор” на Комплекс за социални услуги в Община град Добрич. Кандидатът беше запознат с начина на провеждане на интервюто и със системата за определяне на резултатите.

  Комисията проведе интервюто с допуснатия кандидат в съответствие с изискванията, определени в утвърдени Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Комплекс за социални услуги в Община град Добрич. На кандидата бяха задавани въпроси от членовете на комисията, като всеки член извърши преценка по 5-степенна скала на професионалните и деловите качества на кандидата. Въз основа на отговорите на кандидата всеки член на конкурсната комисия попълни оценъчна карта № 1.

  Вследствие на извършеното оценяване, комисията вписа в оценъчна карта № 2 получения резултат от интервюто, проведено с кандидата, който е сбор от оценките на отделните членове на комисията с точност до единица.

  Окончателният резултат на кандидата от проведения конкурс се формира като сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и на интервюто, оформени в оценъчна карта № 3.

   

   

  Окончателните резултати от проведения конкурс за „директор“ на Комплекс за социални услуги са:

   

 

 

Име, Презиме, Фамилия

 

ПИСМЕН ИЗПИТ

ИНТЕРВЮ

Окончателен резултат

Класиран кандидат

Точки от тест

Точки от пр. задачи

Допуснат до интервю

Точки

Снежана Николова

30

6

ДА

100

136

ДА

 

Съгласно Правила за провеждане на конкурса, конкурсната комисия класира кандидата, който е получил резултат най-малко 28 точки на теста и най-малко 75 точки на интервюто.

 

Снежана Ванкова Николова е оценена със 136 точки.

 

Резултатите от конкурса да се съобщят на кандидата в 3-дневен срок от приключването на конкурса, с писмо (лично или с обратна разписка) или по електронната поща.

В 3-дневен срок от приключването на конкурса цялата събрана в хода на конкурсната процедура документация, се представя на Кмета на Община град Добрич.

 

Председателят закри заседанието.

 

 

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.19° C ясно небе
Нагоре