Окончателни резултати от събеседване за длъжността "мл. експерт "Общинска собственост"

Днес, 28.07.2021 г. Комисия, назначена със Заповед №1050/27.07.2021 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Добринка Стоилова – Зам.-кмет ФОС в Община град Добрич

и членове:

1. Калина Георгиева, Секретар на Община град Добрич;

2. Георги Ковачев - Главен експерт в дирекция МДТ;

3. Янка Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

4. Яна Иванова – Главен специалист АБДЧР в Дирекция БФ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността Младши експерт „Общинска собственост – жилищно настаняване“ в дирекция „Общинска собственост“.

До събеседването за длъжността са допуснати: Десислава Димитрова, Мирена Златева, Виолета Великова, Ирина Петрова, Живко Илиев, Таня Николаева, Гергана Илиева, Т. Е., Станислава Колева, Гергана Калева, Кремена Янакиева, Иван Вътков, Тихомира Петкова, Цветелина Пейчева, Антония Георгиева, Мариета Великова, Виктория Кръстева и Невелина Димова.

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите, с изключение на: Ева Харизанова, Симона Костадинова, Миглена Димитрова, Красимир Керев, Младен Иванов, Венелина Стоянова, Петя Кацарова-Стефанова, Ивелина Иванова, Десислава Славова.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-бална скала в индивидуален формуляр. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

Първо място - Виктория Кръстева ……123 точки;

Второ място - Мирена Златева ……..…113 точки.

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с кандидата, получил по-висок брой точки и класиран на първо място.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
20.19° C облачно
Нагоре