Резултати от проведения тест за длъжността "гл. експерт в дирекция УТСК"

Днес, 02.08.2021 година в малка зала на Община град Добрич от 10:00 часа комисия в състав

Председател: инж. Пенчо Керванов, Зам.-кмет УТ на Община град Добрич

и членове на комисията:

1. Янка Иванова, Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Николова, Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Устройство на територията и строителен контрол“ при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 19.07.2021 г. към чл. 20, ал. 5 от НПКПМДС до теста е допуснат:

1. Камен Здравков Жейнов

 

На основание Заповед №871/01.07.2021 година на Кмета на Община град Добрич във връзка с чл. 33 от НПКПМДС, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест.

На основание чл. 35 от НПКПМДС на кандидата е осигурен:

- лист, подпечатан с печата на Община град Добрич, на който да дава отговори по теста;

- плик - голям формат, в който да постави листа с отговорите;

- формуляр, малък формат за попълване на трите имена;

- плик - малък формат, в който кандидатът поставя формуляра, попълнен с трите му имена.

Съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС на кандидата бе обявена Системата за оценка на резултатите и минималния резултат, при който се счита за успешно издържал теста.

В 10:05 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса и се изтегли чрез жребий тест №2.

В 10:15 часа след като кандидатът предаде своя тест Председателят на комисията обяви краят на решаване на теста.

След проверката на тестовете от страна на комисията, кандидатът има следния резултат:

1. Камен Здравков Жейнов - 24 точки

 

Съгласно Системата за оценка на резултатите това е резултат над минималния от 20 точки и същият е допуснат до провеждане на интервю.

Успешно издържалият теста кандидат, съгласно изискванията на чл. 37, ал. 2 от НПКПМДС ще бъде уведомен писмено или по електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Актуално

Коледната елха на Добрич ще грейне с нови светлоотразителни украшения

26.11.2021

Коледната елха на Добрич ще засияе с нови светлоотразителни украшения и коледни играчки, за да ни зареди с празничност. Нейните светлини ще бъдат запалени от кмета на Добрич Йордан Йорданов на 7 декември от 17.00 часа на площад...

Коледната елха на Добрич ще грейне с нови светлоотразителни украшения
ВИЖ ДОБРИЧ
16.05° C разкъсана облачност
Нагоре