Обява за свободно работно място за длъжността "педагог" в ДЯ №4

Детска ясла  „Щастливо детство„ №4  обявява свободно работно място  за длъжността „педагог“

1.Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Здравеопазване

1.2. Цел на длъжността: -подпомагане на семейства при отглеждане и възпитание на деца  от 1 до 3 годишна възраст.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър” или „Магистър”.

1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието: специалност „Предучилищна педагогика”

1.5. Години професионален опит: 1 година професионален опит по специалността/ или без професионален опит;

1.6.  Допълнителни изисквания: - музикални умения, инициативност, творчески интереси, новаторско отношение към труда, умения за работа в екип

2.   Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.  Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска ясла №4  „Щастливо детство” – гр. Добрич,  ул. „Л. Каравелов”  № 55,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа

Телефон за контакти: 058 / 603 706; 0895 52 84 27

4. Краен срок за подаване на документите: до 18.08.2021г. /вкл./

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание  чл.67 ал.1 от КТ, със срок на изпитване 6месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
17.05° C облачно
Нагоре