Система за оценка на резултатите от провеждането на теста за длъжността „Директор“ на дирекция „Общинска собственост“

С И С Т Е М А

 

Днес, 05.08.2021 година, конкурсната комисия, определена със Заповед №1084/02.08.2021 година, в състав:

Председател: Добринка Динева Стоилова, Зам.-кмет ФОС на Община град Добрич.

Членове на комисията:

 1. Калина Господинова Георгиева, Секретар на Община град Добрич;
 2. Росица Маркова Тодорова, Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
 3. Георги Тодоров Ковачев, Главен експерт в дирекция МДТ – правоспособен юрист;
 4. Христина Богданова Николова, Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

на основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

РЕШИ:

Определя следната система за оценка на резултатите от провеждането на теста за длъжността „Директор“ на дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич:

 1. Теста се състои от 25 въпроса. За всеки въпрос има само един верен отговор;
 2. На кандидатите се раздават подпечатани карирани листове и произволно избрания вариант на теста;
 3. На раздадените листи кандидатите отбелязват четливо номера на въпроса и отговора, който считат за верен;
 4. За всеки отбелязан верен отговор участника в конкурса получава 1 точка;
 5. При посочени два или повече отговора, на един въпрос точки не се присъждат;
 6. След приключване на теста кандидатите попълват формуляр с трите си имена и го поставят в плик малък формат;
 7. Листът с отговорите на теста и запечатания плик малък формат се поставят в плик голям формат, който се предоставя на Председателя на комисията;
 8. За успешно издържал теста се счита кандидата събрал минимум 20 точки;
 9. Резултатът на успешно издържалите теста се умножава с коефициент 3.

Актуално

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич

15.08.2022

Българската федерация по канадска борба в лицето на нейния председател Асен Хаджитодоров удостои Община Добрич с плакет „С уважение и признателност“. Отличието е връчено по повод провелия се в града на 13 и 14 август 2022 г....

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
18.98° C ясно небе
Нагоре