Обява за свободно работно място за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №10 "Слънчице"

Детска градина № 10 „Слънчице“ обявява свободно работно място за длъжността „Помощник-възпитател в детска градина“

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност –  предучилищно образование.

1.2. Цел на длъжността – Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за отглеждане и възпитание на децата. Извършва редовно и качествено почистване и дезинфекция на занимални, спални, кабинети, коридори, фоайета, сервизни помещения, дворно място, физкултурен салон. Под ръководството на учителя изпълнява функции на негов помощник при организиране на обучението, възпитанието и социализацията на децата в групата и отговаря за опазване живота и здравето им   .

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно образование

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието. Не се изисква. Квалификация  по специалност  „Помощник - възпитател  в отглеждането и възпитаването на децата“ е предимство.

1.5. Години професионален опит –  Не се изисква

1.6. Допълнителни изисквания – работа в екип, отговорност, търпение и добронамереност .

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2.Копие от документи за завършено средно образование, допълнителни квалификации;

2.3. Автобиография / CV;

2.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 10 „Слънчице“, ул.„Даскал Димитър Попов“, № 1,  всеки делничен ден от 08:00 часа до 14:00 ч 

Тел. за контакти: Пенка Миланова -   0884 311403, Антоанета Донева-ЗАС- 058/593 030

4. Срок за подаване на документите –   до 27.08.2021 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. Всички кандидати трябва да спазват противоепидемичните мерки – на отстояние 2 м. един от друг, с маска.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ  и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №10  „Слънчице“.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
28.64° C предимно ясно
Нагоре