Обява за свободно работно място за длъжността "гледач" в ЦЗПЖ

ОП „ Център за защита на природата и животните“ град Добрич

обявява свободно работно място  за длъжността Гледач

в дейност Център за защита на природата и животните

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1.  Област на дейност:  Зоопарк;

1.2. Цел на длъжността: Осигурява оптимални условия за растеж и развитие на поверените му животни; Поддържане на хигиена на възложените обори, клетки, волиери в зоопарка; Затваряне, преместване и извеждане на животните от клетките; Наблюдение и проследяване на поведението и здравословното състояние на животните и тяхното социализиране.

1.3.  Изисквана минимална степен за завършено образование: основно;

1.4.  Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието –  общообразователна;

1.5.  Години професионален опит: 2 ( две) години трудов стаж;

1.6. Допълнителни изисквания:  

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП „ Център за защита на природата и животните”, ул. “ Никола Петков“ № 15, всеки делничен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16.00 часа.

Лице за контакти:

Офис на Директор ЦЗПЖ, телефон за контакти: 058 602 850

4. Срок за подаване на документите:  10.09.2021 година.

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен постоянен трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1, във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда на осемчасов работен ден, със срок на изпитване 6 месеца.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  в ОП „ Център за защита на природата и животните”.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
18.5° C облачно
Нагоре