Обява за свободно работно място за длъжността "чистач" в ОМЦ "Захари Стоянов"

Общински младежки център „Захари Стоянов”-Добрич

обявява свободно работно място за длъжността чистач

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Обслужваща;

1.2. Цел на длъжността: Почистване на помещения в базите на Общински младежки център-Добрич-основна сграда и база репетиционна – Ансамбъл „Добротица”

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно;

1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – не се изисква;

1.5. Години професионален опит: не се изисква, стажа и опита се считат  за предимство;

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Автобиография;

2.3. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

2.4 Копие на документ за завършено образование;

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично  в Общински младежки център „Захари Стоянов” – Добрич,, пл. „Стария орех” № 1 всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 15.00 часа.

Лица за контакт: Стефка Петкова. Телефон за контакти: 058/600148

4. Срок за подаване на документите: от 23.08.2021 до 27.08.2021 година.

5. Етапи на конкурса:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67 ал.1 т.1 от КТ на осем часа и във връзка чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Общински младежки център „Захари Стоянов”

Обявяване на резултатите: Интернет страница на Община град Добрич.

Актуално

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги

29.11.2022

На 04.01.2023 г. приключват дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания....

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги
ВИЖ ДОБРИЧ
5.7° C облачно
Нагоре