Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "мед. сестра" в ДЯ №4

Днес, 20.08.2021г., Комисия, назначена със Заповед № 310 / 17.08.2021г. на директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“, в състав:

Председател: Миглена Йорданова Георгиева– педагог в Детска ясла №4

 и членове:

1. Красимира Кирова -Главен експерт „Хуманитарни дейности”,

2. Нели Желева – Главен експерт „ Кадрова политика”,

3. Невяна Петрова- мед. сестра в Детска ясла №4,

4. Татяна Анкова- педагог в Детска ясла №4,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността медицинска сестра в Детска ясла № 4 „Щастливо детство“.

Документи за участие са подадени от:

1.      Севги Хабиб Генча

2.      Мелин Актан Мехдем

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.      Севги Хабиб Генча

2.      Мелин Актан Мехдем

 

Допуснатите кандидати ще бъде информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
20.88° C облачно
Нагоре