Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "мед. сестра" в ДЯ №4

Днес, 20.08.2021г., Комисия, назначена със Заповед № 310 / 17.08.2021г. на директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“, в състав:

Председател: Миглена Йорданова Георгиева– педагог в Детска ясла №4

 и членове:

1. Красимира Кирова -Главен експерт „Хуманитарни дейности”,

2. Нели Желева – Главен експерт „ Кадрова политика”,

3. Невяна Петрова- мед. сестра в Детска ясла №4,

4. Татяна Анкова- педагог в Детска ясла №4,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността медицинска сестра в Детска ясла № 4 „Щастливо детство“.

Документи за участие са подадени от:

1.      Севги Хабиб Генча

2.      Мелин Актан Мехдем

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.      Севги Хабиб Генча

2.      Мелин Актан Мехдем

 

Допуснатите кандидати ще бъде информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
18.18° C облачно
Нагоре