Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "мед. сестра" в ДЯ №4

Днес, 20.08.2021г., Комисия, назначена със Заповед № 310 / 17.08.2021г. на директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“, в състав:

Председател: Миглена Йорданова Георгиева– педагог в Детска ясла №4

 и членове:

1. Красимира Кирова -Главен експерт „Хуманитарни дейности”,

2. Нели Желева – Главен експерт „ Кадрова политика”,

3. Невяна Петрова- мед. сестра в Детска ясла №4,

4. Татяна Анкова- педагог в Детска ясла №4,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността медицинска сестра в Детска ясла № 4 „Щастливо детство“.

Документи за участие са подадени от:

1.      Севги Хабиб Генча

2.      Мелин Актан Мехдем

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.      Севги Хабиб Генча

2.      Мелин Актан Мехдем

 

Допуснатите кандидати ще бъде информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
21.45° C облачно
Нагоре