Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "мед. сестра" в ДЯ №4

Днес, 20.08.2021г., Комисия, назначена със Заповед № 310 / 17.08.2021г. на директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“, в състав:

Председател: Миглена Йорданова Георгиева– педагог в Детска ясла №4

 и членове:

1. Красимира Кирова -Главен експерт „Хуманитарни дейности”,

2. Нели Желева – Главен експерт „ Кадрова политика”,

3. Невяна Петрова- мед. сестра в Детска ясла №4,

4. Татяна Анкова- педагог в Детска ясла №4,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността медицинска сестра в Детска ясла № 4 „Щастливо детство“.

Документи за участие са подадени от:

1.      Севги Хабиб Генча

2.      Мелин Актан Мехдем

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.      Севги Хабиб Генча

2.      Мелин Актан Мехдем

 

Допуснатите кандидати ще бъде информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни

22.10.2021

На 29 октомври в Огледална зала „Нели Божкова“ от 18.30 часа заповядайте на концерт на известния певец, поканен от Национално движение „Русофили“ - клон Добрич. Владимир Маринов е роден във Варна. Завършил...

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни
ВИЖ ДОБРИЧ
12.41° C облачно
Нагоре