Допуснати до събеседване за длъжността "педагог" в ДЯ №4

Днес, 20.08.2021г., Комисия, назначена със Заповед № 310 / 17.08.2021г. на директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“, в състав:

 Председател: Миглена Йорданова Георгиева– педагог

 членове:

1. Красимира Кирова -Главен експерт „Хуманитарни дейности”,

2. Нели Желева – Главен експерт „ Кадрова политика”,

3. Невяна Петрова- мед. сестра,

4. Татяна Анкова- педагог,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „педагог” в Детска ясла № 4 „Щастливо детство“.

 

Документи за участие са подадени от:

 

1.      Милена Иванова Иванова

2.      Емилия Димитрова Димитрова

3.      Кателина Мирославова Желева

4.      Гюлджан Мустан Селим

5.      Мария Йорданова Иванова

6.      Мария Гочева Гочева

7.      Радослава Златкова Георгиева

8.      Калинка Петрова Стоянова

9.      Деница Красимирова Кралева

10.  Мариана Жечева Тодорова

11.  Павлина Петрова Петрова

12.  Жана Макарова Иванова

13.  Миглена Петрова Иванова- Павлова

14.  Ева Панчева Михалева

15.  Мариана Георгиева Стоянова- Колева

16.  Галя Христова Костадинова

17.  Мая Димитрова Иванова

18.  Мерджан Осман Али

19.  Елена Димитрова Иванова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

            

1.      Милена Иванова Иванова

2.      Емилия Димитрова Димитрова

3.      Кателина Мирославова Желева

4.      Гюлджан Мустан Селим

5.      Мария Йорданова Иванова

6.      Мария Гочева Гочева

7.      Радослава Златкова Георгиева

8.      Деница Красимирова Кралева

9.      Павлина Петрова Петрова

10.  Жана Макарова Иванова

11.  Миглена Петрова Иванова- Павлова

12.  Ева Панчева Михалева

13.  Галя Христова Костадинова

14.  Мая Димитрова Иванова

15.  Мерджан Осман Али

16.  Елена Димитрова Иванова

Не допускат до събеседване следните кандидати:

1.      Калинка Петрова Стоянова- не отговаря на изискванията за завършено образование

2.      Мариана Жечева Тодорова- не отговаря на изискванията за завършено образование

3.      Мариана Георгиева Стоянова- Колева- не отговаря на изискванията за завършено образование

Допуснатите кандидати ще бъде информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
19.05° C облачно
Нагоре