Обява за свободно работно място за длъжността „ Работник кухня“ в ДМК

Детска млечна кухня обявява свободно работно място за длъжността

„ Работник кухня“ на  непълно работно време 4 часа

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Обслужваща;

1.2. Цел на длъжността – Участва в подготовката , затварянето, разпределението и раздаването на кулинарна продукция по пунктовете и доставка до дома;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – Средно общо образование;

1.4. Години професионален опит  – не се изисква;

1.5.  Допълнителни изисквания – Умения за работа  с машини, умения за работа в екип.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.  Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска млечна кухня, ул. Полковник Дрангов“ № 8,  всеки делничен ден от 08:00 часа до 13:00 часа.

Лице за контакт: Мария Младенова, телефон за връзка: 058/60 25 32

4. Краен срок за подаване на документите -  10.09.2021 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската кухня.

Актуално

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“

16.08.2022

Приключи започналият на 30 юни 2022 г. частичен спешен ремонт на помещението на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“,  с адрес ул. „25-ти Септември“ №13. Ремонтните дейности бяха извършени по искане на...

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“
ВИЖ ДОБРИЧ
29.68° C облачно
Нагоре