Обява за свободно работно място за длъжността „ Работник кухня“ в ДМК

Детска млечна кухня обявява свободно работно място за длъжността

„ Работник кухня“ на  непълно работно време 4 часа

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Обслужваща;

1.2. Цел на длъжността – Участва в подготовката , затварянето, разпределението и раздаването на кулинарна продукция по пунктовете и доставка до дома;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – Средно общо образование;

1.4. Години професионален опит  – не се изисква;

1.5.  Допълнителни изисквания – Умения за работа  с машини, умения за работа в екип.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.  Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска млечна кухня, ул. Полковник Дрангов“ № 8,  всеки делничен ден от 08:00 часа до 13:00 часа.

Лице за контакт: Мария Младенова, телефон за връзка: 058/60 25 32

4. Краен срок за подаване на документите -  10.09.2021 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската кухня.

Актуално

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица

02.12.2022

При добри метеорологични условия: - на 3.12.2022 г. продължават ремонтните дейности в Кв. “Строител“, пред ЦДГ 32 „Зорница“. - от 5 до 9.12. 2022 г. продължава работата по:   Ул.“Цар...

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица
ВИЖ ДОБРИЧ
3.57° C облачно
Нагоре